Need a website? Free website templates by professional designers at WTO.

Mion Building Company - Stavebná firma

Spoločnosť Mion Building Company vznikla dňa 12.03.2009 oddelením od spoločnosti Corsendonk Services Slovakia, s.r.o., ktora pôsobí na trhu od 23.07.2008.Firma sa opiera o bohaté skúsenosti konateľa Ondreja Ondíka a na jeho činnosť v stvavebníctve od roku 2004. Počas týchto rokov získal bohaté skúsenosti v riadení a realizácii prác v stavebnom sektore.Jeho činnost bola realizovaná najmä na trhoch v zahraničí, a to Holandsko a neskôr Belgicko, kde bolo vyslaných 57 pracovníkov na dané projekty. Získať a prežit v tak silne konkurenčom prostredí dokáže len ten, kto uplatňuje seriózny prístup, vykonáva profesionálnu prácu prostredníctvom vysokého technologického zabezpečenia a profesionálne komunikuje s klientmi.

Read More

Spolupracujeme aj:

Spoločnosť Mion Building Company realizoval projekty pre firmy zvučných mien, ako sú napr.: Strabag,Van Hout,Heimans,Cosimco,Groep Heylen a iné, kde kvalita vykonaných prác vysoko prekročila očakávania zo strany investorov.
Read More