Naša spoločnosť

MION BUILDING COMPANY s.r.o.

spoločnosť MION BUILDING COMPANY s.r.o. vznikla dňa 12.03.2009 oddelením od spoločnosti corsendonk services slovakia, s.r.o., ktorá pôsobí na trhu od 23.07.2008.Spoločnosť je modernou stavebno-obchodnou spoločnosťou s bohatými skúsenosťami, ktorá poskytuje realizáciu stavieb a stavebných prác akéhokoľvek druhu. Spoločnosť realizuje stavby na celom území Slovenska  a zároveň realizuje stavebnú činnosť aj v Belgicku a v Holandsku. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná realizácia stavieb a stavebných prác  najmä v rámci inžinierskeho a pozemného staviteľstva.


CERTIFIKÁTY
 

Ponúkame

Spoločnosť vykonáva stavebno-obchodnú činnosť s vlastným prípravným, stavebno - technickým a realizačným tímom, nevynímajúc vlastný stavebný dozor, piatich akreditovaných stavbyvedúcich, stavebného architekta, viacerých odborných stavebných prípravárov a rozpočtárov, garančných technikov a odborných stavebných asistentov. Celý stavebno-technický tím dopĺňa rad ďalších odborníkov z oblasti ekonómie, práva a riadiaceho manažmentu.


 

aktuálne projekty