Naše činnosti

V rámci niekoľkoročného pôsobenia v oblasti stavebníctva na slovenskom ako aj zahraničnom trhu, spoločnosť spolu s jej partnerskými spoločnosťami a realizuje vo vzájomnej spolupráci so širokou skupinou odborníkov, ktorí svojimi odbornými skúsenosťami napomáhajú úspešnej a kvalitnej realizácii stavieb.

Spoločnosť vykonáva stavebno-obchodnú činnosť s vlastným prípravným, stavebno - technickým a realizačným tímom, nevynímajúc vlastný stavebný dozor, piatich akreditovaných stavbyvedúcich, stavebného architekta, viacerých odborných stavebných prípravárov a rozpočtárov, garančných technikov a odborných stavebných asistentov. Celý stavebno-technický tím dopĺňa rad ďalších odborníkov z oblasti ekonómie, práva a riadiaceho manažmentu.