Novostavba Materskej školy v obci Zborov

Opis stavby :            Obec Zborov zahájila výstavbu novostavby materskej školy s cieľom rozšírenia kapacity                                                    existujúcej materskej školy pre zabezpečenie  kvalitného predprimárneho vzdelávania a vytvorenie                                    podmienok na zvýšenie hrubej zaškolenosti detí vo veku 3-6 rokov.

Opis prác:             Zhotoviteľ stavby – komplexná realizácia stavebných prác a dodávok, vrátane súvisiacich odborných                                 profesií a technológií.

Doba realizácie:       od 06/2021 - 06/2022

Realizovali sme / Novostavba Materskej školy v obci Zborov - foto
Realizovali sme / Novostavba Materskej školy v obci Zborov - foto
Realizovali sme / Novostavba Materskej školy v obci Zborov - foto
Realizovali sme / Novostavba Materskej školy v obci Zborov - foto
Realizovali sme / Novostavba Materskej školy v obci Zborov - foto

V súčasnosti realizujeme


Realizovali sme


Podieľali sme sa na týchto projektoch