Obytný súbor PANORÁMA V

Opis stavby :        Výstavba bytov obytného súboru Rezidencia Panoráma 5 je ďalším pokračovaním výstavby projektu Obytný súbor Panoráma IV v Košiciach. V rámci výstavby 5. etapy projektu Panoráma prebieha výstavba 132 nových 1–4 izbových bytov v dvoch obytných domoch. Na prízemí sú umiestnené garážové parkovacie miesta, pivnice a obchodné priestory so samostatným vstupom.

Opis prác:             Zhotoviteľ skeletu murovaných konštrukcií stavby a strechy s dokončovacími prácami

Doba realizácie:   06/2019 – 2021

Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor PANORÁMA V - video

V súčasnosti realizujeme


Realizovali sme


Podieľali sme sa na týchto projektoch