Obytný súbor v Košiciach

Opis stavby :        Výstavba bytov obytného súboru je ďalším pokračovaním úspešného projektu výstavby obytného                                      súboru v Košiciach. V rámci projektu prebehne výstavba obytného domu. Na prízemí budú                                                 umiestnené garážové parkovacie miesta, pivnice a obchodné priestory so samostatným vstupom.

Opis prác:             Zhotoviteľ skeletu murovaných konštrukcií stavby a strechy s dokončovacími prácami

Doba realizácie:   07/2022 – 2023

Aktuálne realizujeme / Obytný súbor v Košiciach - foto
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor v Košiciach - foto
Aktuálne realizujeme / Obytný súbor v Košiciach - foto

V súčasnosti realizujeme


Realizovali sme


Podieľali sme sa na týchto projektoch