Polyfunkčný objekt „OS Park Anička“, Košice

Opis stavby:

Trojpodlažná administratívno-obchodné centrum ponuka kancelárskea obchodné priestory vysokého štandardu. Na dvoch horných podlažiach sú situované kancelárske priestory so samostatnými vstupmi, spodná časť objektu je určná pre obchodné pravádzky. 

Realizácia prác:        

Komplexné stavebné práce súvisiace s výstavbou objektu vrátane jednotlivých profesií (plynofikácia, elektroinštalačné práce, zdravotechnické inštalácie a vykurovanie) – generálny zhotoviteľ.

Doba realizácie:       

07/2016 – 07/2017

Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto
Referencie Slovensko / Polyfunkčný objekt Park Anička - foto

V súčasnosti realizujeme


Realizovali sme


Podieľali sme sa na týchto projektoch