Spoločnosť vo svete

Spoločnosť realizuje stavby na celom území Slovenska  a zároveň realizuje stavebnú činnosť aj v Belgicku a v Holandsku. Predmetom činnosti spoločnosti je komplexná realizácia stavieb a stavebných prác  najmä v rámci inžinierskeho a pozemného staviteľstva.