Vízia a poslanie

Ciele spoločnosti

Prioritným cieľom spoločnosti do budúcnosti je  najmä rozvoj a zvyšovanie odbornej kvalifikácie s dôrazom na zvyšovanie kvality realizovaných stavieb a rozvoj v oblasti personálneho zázemia okrem iného prostredníctvom zvyšovania kvalifikácie a špecializácie v stavebnom odvetví. Úsilie spoločnosti bude smerovať najmä  k zintenzívneniu odborných skúšok, certifikácií a k praktickým špecializáciám jednotlivých stavebných činností, s predpokladom, aby spoločnosť dosiahla lepšiu stavebno-technickú a profesionálnu pripravenosť pre úspešnú realizáciu  nových projektov. Ďalšie priority spoločnosti pre nasledujúce roky budú rovnako smerované pre efektívnejšiu a odbornejšiu prípravu a samotnú realizáciu stavieb, s dôrazom na kvalitnú prípravu rozpočtov, inžinierskeho manažmentu a stavebného dozoru, nevynímajúc finančný, personálny a právny kontroling. V neposlednom rade spoločnosť bude klásť dôraz aj na rast hospodárskej trhovej hodnoty podniku a finančnej stability pre prosperujúci rozmach aj v ekonomickej oblasti spoločnosti. 

Vízia

Byť lídrom medzi konkurentmi a poskytovať zákazníkom kvalitu a spokojnosť.


Poslanie

Ponúknuť zákazníkom  správne riešenia  pri  ich výstavbe a rekonštrukciách.

Hodnoty

1. Korektný prístup

Veríme, že korektný prístup pri realizácii výstavby a rekonštrukcie je pre zákazníka nástroj budovania korektných vzťahov a ďalšej spolupráce.

2. Ústretovosť

Berieme svojho zákazníka, ako rovnocenného partnera a veríme, že byť ústretový pre klienta nie je slabosťou, ale znakom vzájomnej dôvery.

3. Vysoká profesionalita v komunikácii

Veríme, že kvalifikovaný zamestnanci vedia ponuknúť kvalitné výsledky, preto pre našich zákazníkov hľadáme tím ľudí,  ktorí tuto kvalitu zabezpečia.

4. Tímový duch.

V rámci interného, ako aj externého prostredia spoločnosti presadzujeme myšlienku tímovej práce a tímových riešení.