Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov

Opis stavby: 
Výrobný areál strojárskej spoločnosti o rozlohe cca 30 000 m2, ktorý pozostáva zo samostatných stavebných objektov, medzi ktoré hlavné objekty patrí: výrobná hala, technické prevádzky, administratívna budova, vrátnica, spevnené plochy, cesty, parkoviská, vonkajšie terénne a sadové úpravy.

Opis prác:
Generálny dodávateľ / zhotoviteľ stavby – komplexná realizácia stavebných prác a dodávok, vrátane súvisiacich jednotlivých odborných profesií, strojárskych a  smart technológií.

Doba realizácie
05/2018 – 03/2019


Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto
Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto
Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto
Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto
Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto
Realizovali sme /  Výrobný areál SPINEA, s.r.o., Haniska – Prešov - foto

V súčasnosti realizujeme


Realizovali sme


Podieľali sme sa na týchto projektoch